Rok 2005

Uchwała Nr 3/2005/IX

Uchwała  Nr 3/2005/IX Senatu Politechniki Lubelskiej zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia Medalu Politechniki Lubelskiej dla najlepszych absolwentów.

Więcej o "Uchwała Nr 3/2005/IX"

Uchwała Nr 2/2005/IX

Uchwała Nr 2/2005/IX Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu RSI EVALLUB pod nazwą: "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach".

Więcej o "Uchwała Nr 2/2005/IX"

Uchwała Nr 1/2005/IX

Uchwała Nr 1/2005/IX Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2005 r.

Więcej o "Uchwała Nr 1/2005/IX"

Uchwała Nr 5/2005/VIII

Uchwała Nr 5/2005/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej.

Więcej o "Uchwała Nr 5/2005/VIII"

Uchwała Nr 4/2005/VIII

Uchwała Nr 4/2005/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej.

Więcej o "Uchwała Nr 4/2005/VIII"

Uchwała Nr 3/2005/VIII

Uchwałą Nr 3/2005/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wyboru na badanie bilansu biegłych rewidentów na lata 2005, 2006.

Więcej o "Uchwała Nr 3/2005/VIII"

Uchwała Nr 2/2005/VIII

Uchwała Nr 2/2005/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2006/2007 dostosowująca Uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2006/2007 do...

Więcej o "Uchwała Nr 2/2005/VIII"

Uchwała Nr 1/2005/VIII

Uchwała Nr 1/2005/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie prac inwestycyjnych dotyczących "Centrum Badawczo-Rozwojowego Politechniki Lubelskiej".

Więcej o "Uchwała Nr 1/2005/VIII"

Uchwała Nr 3/2005/VII

Uchwała Nr 3/2005/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 września 2005 r. w sprawie wysokości pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2005/2006.

Więcej o "Uchwała Nr 3/2005/VII"

Uchwała Nr 2/2005/VII

Uchwała Nr 2/2005/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 2/2005/VII"


Archiwum »