Rok 2006

Uchwała Nr 9/2006/VIII

Uchwała Nr 9/2006/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej  z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Fizyka Techniczna na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki.  

Więcej o "Uchwała Nr 9/2006/VIII"

Uchwała Nr 8/2006/VIII

Uchwała Nr 8/2006/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany "Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2005 r. – 31.08.2008 r.", stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 3 marca 2005 r.  

Więcej o "Uchwała Nr 8/2006/VIII"

Uchwała Nr 7/2006/VIII

Uchwała Nr 7/2006/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Lubelskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej oraz zasięgnięcia opinii Senatu w sprawie regulaminu tej jednostki.  

Więcej o "Uchwała Nr 7/2006/VIII"

Uchwała Nr 6/2006/VIII

Uchwała Nr 6/2006/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu w odniesieniu do "Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej".  

Więcej o "Uchwała Nr 6/2006/VIII"

Uchwała Nr 5/2006/VIII

Uchwała Nr 5/2006/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu w odniesieniu do "Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej".  

Więcej o "Uchwała Nr 5/2006/VIII"

Uchwała Nr 4/2006/VIII

Uchwała Nr 4/2006/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności "Regulaminu Samorządu Doktorantów Politechniki Lubelskiej" z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni.  

Więcej o "Uchwała Nr 4/2006/VIII"

Uchwała Nr 3/2006/VIII

Uchwała Nr 3/2006/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia zgodności "Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej" z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutem Uczelni.  

Więcej o "Uchwała Nr 3/2006/VIII"

Uchwała Nr 2/2006/VIII

Uchwała Nr 2/2006/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zwiększania wynagrodzeń pracowników Politechniki Lubelskiej z programów unijnych".  

Więcej o "Uchwała Nr 2/2006/VIII"

Uchwała Nr 1/2006/VIII

Uchwała Nr 1/2006/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2006 r.  

Więcej o "Uchwała Nr 1/2006/VIII"

Uchwała Nr 7/2006/VII

Uchwała Nr 7/2006/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie dofinansowania udziału własnego do projektu inwestycyjnego nr Z/2.06/I/1.3.1/19/04 "Kompleksowa Termomodernizacja Campusu Politechniki Lubelskiej".

Więcej o "Uchwała Nr 7/2006/VII"


Archiwum »