Rok 2008

Uchwała Nr 42/2008/VIII

Uchwała Nr 42/2008/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia o wartości przekraczającej 100 tys. zł.

Więcej o "Uchwała Nr 42/2008/VIII"

Uchwała Nr 41/2008/VIII

Uchwała Nr 41/2008/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie mienia o wartości przekraczającej 100 tys. zł.

Więcej o "Uchwała Nr 41/2008/VIII"

Uchwała Nr 40/2008/VIII

Uchwała Nr 40/2008/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zajęć dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych, zasad i trybu powierzania godzin...

Więcej o "Uchwała Nr 40/2008/VIII"

Uchwała Nr 39/2008/VIII

Uchwała Nr 39/2008/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2008 r.

Więcej o "Uchwała Nr 39/2008/VIII"

Uchwała Nr 38/2008/VIII

Uchwała Nr 38/2008/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia "Głównych kierunków działalności Politechniki Lubelskiej na kadencję 2008-2012".

Więcej o "Uchwała Nr 38/2008/VIII"

Uchwała Nr 37/2008/VII

Uchwała Nr 37/2008/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu w odniesieniu do zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej.

Więcej o "Uchwała Nr 37/2008/VII"

Uchwała Nr 36/2008/VII

Uchwała Nr 36/2008/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie dofinansowania udziału własnego do umowy nr EEN/BISNEP/06/2008 dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań ośrodków Enterprise Europe Network.

Więcej o "Uchwała Nr 36/2008/VII"

Uchwała Nr 35/2008/VII

Uchwała Nr 35/2008/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia "Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2008/2009".

Więcej o "Uchwała Nr 35/2008/VII"

Uchwała Nr 34/2008/VI

Uchwała Nr 34/2008/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej w odniesieniu do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Biblioteki Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 34/2008/VI"

Uchwała Nr 33/2008/VI

Uchwała Nr 33/2008/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr 2/2006/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat zmienioną Uchwałą Nr 6/2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Więcej o "Uchwała Nr 33/2008/VI"


Archiwum »