Rok 2009

Uchwała Nr 39/2009/VIII

Uchwała Nr 39/2009/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie utworzenia Biura Wymiany Międzynarodowej.

Więcej o "Uchwała Nr 39/2009/VIII"

Uchwała Nr 38/2009/VIII

Uchwała Nr 38/2009/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr 4/2006/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej, zmienioną Uchwałą Nr 7/2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Więcej o "Uchwała Nr 38/2009/VIII"

Uchwała Nr 37/2009/VIII

Uchwała Nr 37/2009/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr 1/2007/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej i podziału środków na badania własne, zmienioną Uchwałą Nr 6/2009/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 lutego 2009 r.

Więcej o "Uchwała Nr 37/2009/VIII"

Uchwała Nr 36/2009/VIII

Uchwała Nr 36/2009/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie prowadzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku "Zarządzanie i Inżynieria Produkcji" łącznie przez Wydział Mechaniczny i Wydział Zarządzania.

Więcej o "Uchwała Nr 36/2009/VIII"

Uchwała Nr 35/2009/VIII

Uchwała Nr 35/2009/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia kierunku "transport" na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia.

Więcej o "Uchwała Nr 35/2009/VIII"

Uchwała Nr 34/2009/VIII

Uchwała Nr 34/2009/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2009 r.

Więcej o "Uchwała Nr 34/2009/VIII"

Uchwała Nr 33/2009/VII

Uchwała Nr 33/2009/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy i realizację projektu pod nazwą "Politechnika XXI wieku".

Więcej o "Uchwała Nr 33/2009/VII"

Uchwała Nr 32/2009/VII

Uchwała Nr 32/2009/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 32/2009/VII"

Uchwała Nr 31/2009/VII

Uchwała Nr 31/2009/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Biura Rozwoju i Kooperacji Politechniki Lubelskiej oraz zasięgnięcia opinii Senatu w sprawie regulaminu tej jednostki.

Więcej o "Uchwała Nr 31/2009/VII"

Uchwała Nr 30/2009/VII

Uchwała Nr 30/2009/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia "Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2009/2010".

Więcej o "Uchwała Nr 30/2009/VII"


Archiwum »