Rok 2010

Uchwała Nr 50/2010/IX

Uchwała Nr 50/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.w sprawie podwyższenia dodatku funkcyjnego dla Rektora Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 50/2010/IX"

Uchwała Nr 49/2010/IX

Uchwała Nr 49/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania raportu samooceny Wydziału Budownictwa i Architektury - kierunek architektura i urbanistyka I i II stopień stacjonarne.

Więcej o "Uchwała Nr 49/2010/IX"

Uchwała Nr 48/2010/IX

Uchwała Nr 48/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania raportu samooceny Wydziału Mechanicznego - kierunek mechanika i budowa maszyn I i II stopień.

Więcej o "Uchwała Nr 48/2010/IX"

Uchwała Nr 47/2010/IX

Uchwała Nr 47/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania raportu samooceny Wydziału Mechanicznego - kierunek inżynieria materiałowa I i II stopień.

Więcej o "Uchwała Nr 47/2010/IX"

Uchwała Nr 46/2010/IX

Uchwała Nr 46/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 38/2007/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012, zmienioną Uchwałą Nr 32/2008/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 września 2008 r.

Więcej o "Uchwała Nr 46/2010/IX"

Uchwała Nr 45/2010/IX

Uchwała Nr 45/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej dotyczącej zmian organizacyjnych w Wydziale Podstaw Techniki.

Więcej o "Uchwała Nr 45/2010/IX"

Uchwała Nr 44/2010/IX

Uchwała Nr 44/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej dotyczącej zmian w Regulaminie Lubelskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 44/2010/IX"

Uchwała Nr 43/2010/IX

Uchwała Nr 43/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie przyjęcia "Zasad dotyczących opiniowania wniosków o awans na stanowiska: adiunkta, profesora nadzwyczajnego, profesora zwyczajnego Politechniki Lubelskiej".

Więcej o "Uchwała Nr 43/2010/IX"

Uchwała Nr 42/2010/IX

Uchwała Nr 42/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14/2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.w sprawie określenia kryteriów ocen nauczycieli akademickich oraz trybu ich dokonywania w Politechnice Lubelskiej, zmienioną Uchwałą Nr 23/2010/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2010 r.

Więcej o "Uchwała Nr 42/2010/IX"

Uchwała Nr 41/2010/IX

Uchwała Nr 41/2010/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy i realizację projektu pod nazwą "Modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej".

Więcej o "Uchwała Nr 41/2010/IX"


Archiwum »