Rok 2011

Uchwała Nr 49/2011/VIII

Uchwała Nr 49/2011/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej koncepcji utworzenia Wschodniego Centrum Architektury w Lublinie pod auspicjami UNESCO.

Więcej o "Uchwała Nr 49/2011/VIII"

Uchwała Nr 48/2011/VIII

Uchwała Nr 48/2011/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia.

Więcej o "Uchwała Nr 48/2011/VIII"

Uchwała Nr 47/2011/VIII

Uchwała Nr 47/2011/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2012-2016.

Więcej o "Uchwała Nr 47/2011/VIII"

Uchwała Nr 46/2011/VIII

Uchwała Nr 46/2011/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 46/2011/VIII"

Uchwała Nr 45/2011/VIII

Uchwała Nr 45/2011/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie mienia o wartości przekraczającej 100 tys. zł w ramach projektu "Innowacyjne Centrum Elektroniki, Automatyki i Teleinformatyki na Politechnice Lubelskiej".

Więcej o "Uchwała Nr 45/2011/VIII"

Uchwała Nr 44/2011/VIII

Uchwała Nr 44/2011/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie mienia o wartości przekraczającej 100 tys. zł w ramach projektu "Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej".

Więcej o "Uchwała Nr 44/2011/VIII"

Uchwała Nr 43/2011/VIII

Uchwała Nr 43/2011/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2011 r.

Więcej o "Uchwała Nr 43/2011/VIII"

Uchwała Nr 42/2011/VII

Uchwała Nr 42/2011/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 42/2011/VII"

Uchwała Nr 41/2011/VII

Uchwała Nr 41/2011/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowych wyborów do składu Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 41/2011/VII"

Uchwała Nr 40/2011/VII

Uchwała Nr 40/2011/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody Senatu Politechniki Lubelskiej na powołanie Dyrektora Instytutu Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii na Wydziale Mechanicznym.

Więcej o "Uchwała Nr 40/2011/VII"


Archiwum »