Rok 2012

Uchwała Nr 55/2012/IX

Uchwała Nr 55/2012/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013.

Więcej o "Uchwała Nr 55/2012/IX"

Uchwała Nr 54/2012/IX

Uchwała Nr 54/2012/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr 4/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 54/2012/IX"

Uchwała Nr 53/2012/IX

Uchwała Nr 53/2012/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Pedagogicznych prowadzonych w Wydziale Podstaw Techniki.

Więcej o "Uchwała Nr 53/2012/IX"

Uchwała Nr 52/2012/IX

Uchwała Nr 52/2012/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. Janowi Marii Kisyńskiemu tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 52/2012/IX"

Uchwała Nr 51/2012/IX

Uchwała Nr 51/2012/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Janowskiemu tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 51/2012/IX"

Uchwała Nr 50/2012/IX

Uchwała Nr 50/2012/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 50/2012/IX"

Uchwała Nr 49/2012/IX

Uchwała Nr 49/2012/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. Markowi Cyprianowi Chmielewskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 49/2012/IX"

Uchwała Nr 48/2012/IX

Uchwała Nr 48/2012/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2012 r. 

Więcej o "Uchwała Nr 48/2012/IX"

Uchwała Nr 47/2012/VIII

Uchwała Nr 47/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i dyplomów habilitacyjnych wydawanych przez Politechnikę Lubelską (załączniki do Uchwały dostępne są w Biurze Rektora i Organizacji Uczelni).

Więcej o "Uchwała Nr 47/2012/VIII"

Uchwała Nr 46/2012/VIII

Uchwała Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 46/2012/VIII"


Archiwum »