Rok 2013

Uchwała Nr 59/2013/IX

Uchwała Nr 59/2013/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Januszowi Mroczce tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 59/2013/IX"

Uchwała Nr 58/2013/IX

Uchwała Nr 58/2013/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2013 r.

Więcej o "Uchwała Nr 58/2013/IX "

Uchwała Nr 57/2013/VIII

Uchwała Nr 57/2013/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 36/2011/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów 7 Programu Ramowego i innych Unii Europejskiej, w tym programów strukturalnych finansowanych lub...

Więcej o "Uchwała Nr 57/2013/VIII"

Uchwała Nr 56/2013/VIII

Uchwała Nr 56/2013/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 56/2013/VIII"

Uchwała Nr 55/2013/VIII

Uchwała Nr 55/2013/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku "inżynieria biomedyczna", prowadzonych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki i Wydziale Mechanicznym.

Więcej o "Uchwała Nr 55/2013/VIII"

Uchwała Nr 54/2013/VIII

Uchwała Nr 54/2013/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Telekomunikacja Światłowodowa, prowadzonych w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

Więcej o "Uchwała Nr 54/2013/VIII"

Uchwała Nr 53/2013/VIII

Uchwała Nr 53/2013/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Politechniki Lubelskiej na lata 2014-2019".

Więcej o "Uchwała Nr 53/2013/VIII"

Uchwała Nr 52/2013/VII

Uchwała Nr 52/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 33/2013/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2013/2014.

Więcej o "Uchwała Nr 52/2013/VII"

Uchwała Nr 51/2013/VII

Uchwała Nr 51/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie w Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Uchwała Nr 51/2013/VII"

Uchwała Nr 50/2013/VII

Uchwała Nr 50/2013/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 50/2013/VII"


Archiwum »