Rok 2014

Uchwała Nr 45/2014/IX

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

Więcej o "Uchwała Nr 45/2014/IX"

Uchwała Nr 44/2014/IX

Uchwała Nr 44/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Januszowi Kowalowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 44/2014/IX"

Uchwała Nr 43/2014/IX

Uchwała Nr 43/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Kapitaniakowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 43/2014/IX"

Uchwała Nr 42/2014/IX

Uchwała Nr 42/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2014 r.

Więcej o "Uchwała Nr 42/2014/IX"

Uchwała Nr 41/2014/VIII

Uchwała Nr 41/2014/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych, w tym ustalania i rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Więcej o "Uchwała Nr 41/2014/VIII"

Uchwała Nr 40/2014/VIII

Uchwała Nr 40/2014/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Senackiej ds. nowelizacji Statutu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 40/2014/VIII"

Uchwała Nr 39/2014/VII

Uchwała Nr 39/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Biblioteki Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 39/2014/VII"

Uchwała Nr 38/2014/VII

Uchwała Nr 38/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 30/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów ,,architektura i urbanistyka” na ,,architektura”.

Więcej o "Uchwała Nr 38/2014/VII"

Uchwała Nr 37 /2014/VII

Uchwała Nr 37 /2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 46/2012/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 37 /2014/VII"

Uchwała Nr 36/2014/VII

Uchwała Nr 36/2014/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich) w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 36/2014/VII"


Archiwum »