Rok 2015

Uchwała Nr 54/2015/X

Uchwała Nr 54/2015/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „marketing i komunikacja rynkowa” prowadzonych przez Wydział Zarządzania oraz upoważnienia rektora do wystąpienia do ministra nauki i szkolnictwa wyższego z wnioskiem o wydanie decyzji...

Więcej o "Uchwała Nr 54/2015/X"

Uchwała Nr 53/2015/X

Uchwała Nr 53/2015/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2015 r.

Więcej o "Uchwała Nr 53/2015/X"

Uchwała Nr 52/2015/IX

Uchwała Nr 52/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 52/2015/IX "

Uchwała Nr 51/2015/IX

Uchwała Nr 51/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo, specjalności: 1) „drogi, mosty i ekoinfrastruktura”, 2) „konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne” („civil engineering structures and ecological...

Więcej o "Uchwała Nr 51/2015/IX"

Uchwała Nr 50/2015/IX

Uchwała Nr 50/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka o profilu praktycznym prowadzonych przez Wydział Podstaw Techniki.

Więcej o "Uchwała Nr 50/2015/IX "

Uchwała Nr 49/2015/IX

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej.

Więcej o "Uchwała Nr 49/2015/IX "

Uchwała Nr 48/2015/IX

Uchwała Nr 48/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.

Więcej o "Uchwała Nr 48/2015/IX"

Uchwała Nr 47/2015/IX

Uchwała Nr 47/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Antoniemu Józefowi Tajdusiowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 47/2015/IX"

Uchwała Nr 46/2015/VIII

Uchwała Nr 46/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 26/2015/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016.

Więcej o "Uchwała Nr 46/2015/VIII"

Uchwała Nr 45/2015/VIII

Uchwała Nr 45/2015/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2013/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych wspólnie w Politechnice Lubelskiej (załącznik do...

Więcej o "Uchwała Nr 45/2015/VIII"


Archiwum »