Rok 2016

Uchwała Nr 60/2016/IX

Uchwała Nr 60/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 21/2016/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2016/2017.

Więcej o "Uchwała Nr 60/2016/IX"

Uchwała Nr 59/2016/IX

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych przez Wydział Podstaw Techniki.

Więcej o "Uchwała Nr 59/2016/IX"

Uchwała Nr 58/2016/IX

Uchwała Nr 58/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Elektroenergetyka prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki.

Więcej o "Uchwała Nr 58/2016/IX"

Uchwała Nr 57/2016/IX

Uchwała Nr 57/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 57/2016/IX"

Uchwała Nr 56/2016/IX

Uchwała Nr 56/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania planów studiów i programów kształcenia w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 56/2016/IX"

Uchwała Nr 55/2016/IX

Uchwała Nr 55/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia w językach obcych na zasadach odpłatności w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 55/2016/IX"

Uchwała Nr 54/2016/IX

Uchwała Nr 54/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 54/2016/IX"

Uchwała Nr 53/2016/IX

Uchwała Nr 53/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Konwentu Politechniki Lubelskiej na kadencję 2016-2020.

Więcej o "Uchwała Nr 53/2016/IX"

Uchwała Nr 52/2016/IX

Uchwała Nr 52/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2016 r.  

Więcej o "Uchwała Nr 52/2016/IX"

Uchwała Nr 51/2016/VIII

Uchwała Nr 51/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej dotyczącej powołania Rady Bibliotecznej Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 51/2016/VIII"


Archiwum »