Rok 2017

Uchwała Nr 49/2017/IX

Uchwała Nr 49/2017/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia efektów kształcenia dla międzynarodowych studiów trzeciego stopnia w dyscyplinie mechanika prowadzonych przez Wydział Mechaniczny.  

Więcej o "Uchwała Nr 49/2017/IX"

Uchwała Nr 48/2017/IX

Uchwała Nr 48/2017/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 8/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących tworzenia i projektowania programów kształcenia na studiach doktoranckich.  

Więcej o "Uchwała Nr 48/2017/IX"

Uchwała Nr 47/2017/IX

Uchwała Nr 47/2017/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria logistyki prowadzonych przez Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 47/2017/IX"

Uchwała Nr 46/2017/IX

Uchwała Nr 46/2017/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia prof. dr hab. Ewie Bojar przygotowania recenzji dotyczącej nadania prof. dr hab. Marii Romanowskiej tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 46/2017/IX"

Uchwała Nr 45/2017/IX

Uchwała Nr 45/2017/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kuczyńskiemu tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 45/2017/IX"

Uchwała Nr 44/2017/IX

Uchwała Nr 44/2017/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej na 2017 r.  

Więcej o "Uchwała Nr 44/2017/IX"

Uchwała Nr 43/2017/VIII

Uchwała Nr 43/2017/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria logistyki o profilu ogólnoakademickim prowadzonych przez Wydział Zarządzania.  

Więcej o "Uchwała Nr 43/2017/VIII"

Uchwała Nr 42/2017/VIII

Uchwała Nr 42/2017/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie warunków kierowania za granicę nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ i innych międzynarodowych programów edukacyjnych.   

Więcej o "Uchwała Nr 42/2017/VIII"

Uchwała Nr 41/2017/VIII

Uchwała Nr 41/2017/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Marianowi Piotrowi Kaźmierkowskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 41/2017/VIII"

Uchwała Nr 40/2017/VII

Uchwała Nr 40/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr 6/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018.  

Więcej o "Uchwała Nr 40/2017/VII"


Archiwum »