Rok 2018

Uchwała Nr 48/2018/VIII

Uchwała Nr 48/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zmiany programów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 48/2018/VIII"

Uchwała Nr 47/2018/VIII

Uchwała Nr 47/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2019/2020-2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.  

Więcej o "Uchwała Nr 47/2018/VIII"

Uchwała Nr 46/2018/VIII

Uchwała Nr 46/2018/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2019/2020.  

Więcej o "Uchwała Nr 46/2018/VIII"

Uchwała Nr 45/2018/VII

Uchwała Nr 45/2018/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia dodatku funkcyjnego dla rektora Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 45/2018/VII"

Uchwała Nr 44/2018/VII

Uchwała Nr 44/2018/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 49/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Budżetu i Finansów.  

Więcej o "Uchwała Nr 44/2018/VII"

Uchwała Nr 43/2018/VII

Uchwała Nr 43/2018/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 46/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadry.  

Więcej o "Uchwała Nr 43/2018/VII"

Uchwała Nr 42/2018/VII

Uchwała Nr 42/2018/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 45/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia składu i zakresu działania Komisji Senackiej ds. Organizacji Rozwoju Politechniki.  

Więcej o "Uchwała Nr 42/2018/VII"

Uchwała Nr 41/2018/VII

Uchwała Nr 41/2018/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia prof. dr. hab. inż. Józefowi Kuczmaszewskiemu przygotowania recenzji dotyczącej nadania prof. dr. hab. inż. Ryszardowi Knosali tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 41/2018/VII "

Uchwała Nr 40/2018/VI

Uchwała Nr 40/2018/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 50/2016/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.  

Więcej o "Uchwała Nr 40/2018/VI"

Uchwała Nr 39/2018/VI

Uchwała Nr 39/2018/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Senatu Politechniki Lubelskiej odnośnie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Biblioteki Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 39/2018/VI"


Archiwum »