Rok 2019

Uchwała Nr 73/2019/XI

Uchwała Nr 73/2019/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, ich zmiany oraz wytycznych do przygotowania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 73/2019/XI"

Uchwała Nr 72/2019/XI

Uchwała Nr 72/2019/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie programów studiów podyplomowych oraz ich zmiany w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 72/2019/XI"

Uchwała Nr 71/2019/XI

Uchwała Nr 71/2019/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Senatu Politechniki Lubelskiej Nr 15/2019/V z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Lubelskiej w latach 2020/2021 – 2023/2024 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

Więcej o "Uchwała Nr 71/2019/XI"

Uchwała Nr 70/2019/XI

Uchwała Nr 70/2019/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. Gopakumar Kumarukuttan Nair tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 70/2019/XI"

Uchwała Nr 69/2019/XI

Uchwała Nr 69/2019/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024.

Więcej o "Uchwała Nr 69/2019/XI"

Uchwała Nr 68/2019/X

Uchwała Nr 68/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora habilitowanego w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 68/2019/X"

Uchwała Nr 67/2019/X

Uchwała Nr 67/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 67/2019/X"

Uchwała Nr 66/2019/X

Uchwała Nr 66/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku architektura prowadzonych na Wydziale Budownictwa i Architektury.  

Więcej o "Uchwała Nr 66/2019/X"

Uchwała Nr 65/2019/X

Uchwała Nr 65/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonych na Wydziale Mechanicznym.  

Więcej o "Uchwała Nr 65/2019/X"

Uchwała Nr 64/2019/X

Uchwała Nr 64/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku zarządzanie prowadzonych na Wydziale Zarządzania.  

Więcej o "Uchwała Nr 64/2019/X"


Archiwum »