Rok 2020

Uchwała Nr 72/2020/XIII

Uchwała Nr 72/2020/XIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 47/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na Wydziale Zarządzania.

Więcej o "Uchwała Nr 72/2020/XIII"

Uchwała Nr 71/2020/XIII

Uchwała Nr 71/2020/XIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad dysponowania – w ramach planu rzeczowo-finansowego – środkami przyznanymi Uczelni w latach 2021-2022.

Więcej o "Uchwała Nr 71/2020/XIII"

Uchwała Nr 70/2020/XIII

Uchwała Nr 70/2020/XIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania Medalu Politechniki Lubelskiej mgr. inż. Tadeuszowi Karczmarczykowi.

Więcej o "Uchwała Nr 70/2020/XIII"

Uchwała Nr 69/2020/XII

Uchwała Nr 69/2020/XII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 67/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 69/2020/XII"

Uchwała Nr 68/2020/XII

Uchwała Nr 68/2020/XII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia stypendium im. prof. Kazimierza Lutka.

Więcej o "Uchwała Nr 68/2020/XII"

Uchwała Nr 67/2020/XII

Uchwała Nr 67/2020/XII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Leonardowi Runkiewiczowi tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 67/2020/XII"

Uchwała Nr 66/2020/XII

Uchwała Nr 66/2020/XII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Jerzemu Merkiszowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 66/2020/XII"

Uchwała Nr 65/2020/XII

Uchwała Nr 65/2020/XII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej na kadencję 2021-2024.

Więcej o "Uchwała Nr 65/2020/XII"

Uchwała Nr 64/2020/XI

Uchwała Nr 64/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyznania Medalu Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Henrykowi Komście.

Więcej o "Uchwała Nr 64/2020/XI"

Uchwała Nr 63/2020/XI

Uchwała Nr 63/2020/XI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wyborów do Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej na kadencję 2021-2024 oraz ustalenia wynagrodzenia dla jej członków.

Więcej o "Uchwała Nr 63/2020/XI"


Archiwum »