Rok 2003

Zarządzenie Nr R-32/2003

Zarządzenie Nr R-32/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia oceny działalności instytutów, katedr i jednostek międzywydziałowych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-32/2003"

Zarządzenie Nr R-31/2003

Zarządzenie Nr R-31/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Rady Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-31/2003"

Zarządzenie Nr R-30/2003

Zarządzenie Nr R-30/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-30/2003"

Zarządzenie Nr R-29/2003

Zarządzenie Nr R-29/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wydziałach Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-29/2003"

Zarządzenie Nr R-28/2003

Zarządzenie Nr R-28/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 27 października 2003 r. w sprawie stawek wynagradzania za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne oraz za  zajęcia dydaktyczne i prace dyplomowe wykonywane na rzecz uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-28/2003"

Zarządzenie Nr R-27/2003

Zarządzenie Nr R-27/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 października 2003 r. w sprawie powołania Laboratorium Budownictwa w Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-27/2003"

Zarządzenie Nr R-26/2003

Zarządzenie Nr R-26/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-26/2003"

Zarządzenie Nr R-25/2003

Zarządzenie Nr R-25/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 6 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Administracyjnego Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-25/2003"

Zarządzenie Nr R-24/2003

Zarządzenie Nr R-24/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 3 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia umów dzierżawy domów studenckich Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-24/2003"

Zarządzenie Nr R-23/2003

Zarządzenie Nr R-23/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Domu Studenckim Nr 4 Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-23/2003"


Archiwum »