Rok 2011

Zarządzenie Nr R-66/2011

Zarządzenie Nr R-66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-66/2011"

Zarządzenie Nr R-65/2011

Zarządzenia Nr R-65/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przyznającej stypendia dla profesorów wizytujących na Politechnice Lubelskiej w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-65/2011"

Zarządzenie Nr R-64/2011

Zarządzenie Nr R-64/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania wsparcia studentom niepełnosprawnym w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-64/2011"

Zarządzenie Nr R-63/2011

Zarządzenie Nr R-63/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz zasad działalności usługowej w Bibliotece Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-63/2011"

Zarządzenie Nr R-62/2011

Zarządzenie Nr R-62/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-52/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 października 2011 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-62/2011"

Zarządzenie Nr R-61/2011

Zarządzenie Nr R-61/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-9/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-61/2011"

Zarządzenie Nr R-60/2011

Zarządzenie Nr R-60/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-39/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie powołania Rady Studium Wychowania i Sportu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-60/2011"

Zarządzenie Nr R-59/2011

Zarządzenie Nr R-59/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2011/2012.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-59/2011"

Zarządzenie Nr R-58/2011

Zarządzenie Nr R-58/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia progów i wysokości świadczeń socjalnych dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2011/2012.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-58/2011"

Zarządzenie Nr R-57/2011

Zarządzenie Nr R-57/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-57/2011"


Archiwum »