Rok 2012

Zarządzenie Nr R-77/2012

Zarządzenie Nr R-77/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-77/2012 "

Zarządzenie Nr R-76/2012

Zarządzenie Nr R-76/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania okresowej oceny nauczycieli akademickich.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-76/2012 "

Zarządzenie Nr R-75/2012

Zarządzenie Nr R-75/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania profesorów z zagranicy - cudzoziemców, celem przeprowadzenia zajęć dla studentów Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-75/2012 "

Zarządzenie Nr R-74/2012

Zarządzenie Nr R-74/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-41/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-74/2012 "

Zarządzenie Nr R-73/2012

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących się na kierunkach zamawianych od roku akademickiego 2012/2013 w ramach realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-73/2012 "

Zarządzenie Nr R-72/2012

Zarządzenie Nr R-72/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji odbioru robót wykonanych w ramach projektu pn. "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury - rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka", współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków EFRR, w...

Więcej o "Zarządzenie Nr R-72/2012 "

Zarządzenie Nr R-71/2012

Zarządzenie Nr R-71/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji odbioru robót wykonanych w ramach projektu pn. "Modernizacja bazy dydaktycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-71/2012 "

Zarządzenie Nr R-70/2012

Zarządzenie Nr R-70/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-70/2012 "

Zarządzenie Nr R-69/2012

Zarządzenie Nr R-69/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-39/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-69/2012 "

Zarządzenie Nr R-68/2012

Zarządzenie Nr R-68/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-68/2012 "


Archiwum »