Rok 2019

Zarządzenie Nr R-81/2019

Zarządzenie Nr R-81/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-39/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zasad rachunkowości na Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-81/2019"

Zarządzenie Nr R-80/2019

Zarządzenie Nr R-80/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-80/2019"

Zarządzenie Nr R-79/2019

Zarządzenie Nr R-79/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-79/2019 "

Zarządzenie Nr R-78/2019

Zarządzenie Nr R-78/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wydawania odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu w języku angielskim, dodatkowych odpisów tych dokumentów oraz duplikatów dyplomów lub suplementów do dyplomu. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-78/2019"

Zarządzenie Nr R-77/2019

Zarządzenie Nr R-77/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-77/2019 "

Zarządzenie Nr R-76/2019

Zarządzenie Nr R-76/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Mobile Application Development – Joint Master Studies in English”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-76/2019"

Zarządzenie Nr R-75/2019

Zarządzenie Nr R-75/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-75/2019"

Zarządzenie Nr R-74/2019

Zarządzenie Nr R-74/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zasad Sporządzania, Obiegu, Kontroli oraz Przechowywania Dokumentów Finansowo-Księgowych w Politechnice Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-74/2019 "

Zarządzenie Nr R-73/2019

Zarządzenie Nr R-73/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-73/2019"

Zarządzenie Nr R-72/2019

Zarządzenie Nr R-72/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-72/2019"


Archiwum »